Verksamhetskalender för området

 

 

Startsida

Föreningen

ÖSM

Verksamhetskalender 

Andakt

Lyssna på predikan

Bilder

Länkar

Att hyra

Anslagstavla

Kontakt

Brantestads Missionsförening

Verksamhetskalender för området

Här annonseras även verksamhet som inte arrangeras av Brantestads Missionsförening


Februari

24 söndag Sexagesima Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Mats Larsson
28 torsdag   Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 18:00 Bibelstudium

Mars

3 söndag Fastlagssöndagen Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
3 söndag Fastlagssöndagen Västerviks Missionshus
Östra Kyrkogatan 57
kl. 15:00 Predikan, Rune Karlsson
10 söndag 1:a sönd i fastan Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Arne Engström
10 söndag 1:a sönd i fastan Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 16:00 Predika, Harald Waldemarson
17 söndag 2:a sönd i fastan Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Församlingsdag
Högmässa, Jakob Okkels
Efter servering, information och samtal
om aktuella ämnen.
21 torsdag   Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 18:00 Bibelstudium
24 söndag Jungfru Marie bebådelsedag Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Anders Månsson
31 söndag Midfastosöndagen Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels

April

7 söndag 5:e sönd i fastan Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 16:00 Predika, Per Gustafsson
13 lördag   Västerviks Missionshus
Östra Kyrkogatan 57
kl. 14:00 ÖSM:s kvartalsmöte
14 söndag Palmsöndagen Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
19 fredag Långfredagen Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Anders Wenehult
21 söndag Påskdagen Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
25 torsdag   Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 18:00 Bibelstudium
28 söndag 2:a sönd. i påsktiden Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels

Välkommen!