Verksamhetskalender för området

 

 

Startsida

Föreningen

ÖSM

Verksamhetskalender 

Andakt

Lyssna på predikan

Bilder

Länkar

Att hyra

Anslagstavla

Kontakt

Brantestads Missionsförening

Verksamhetskalender för området

Här annonseras även verksamhet som inte arrangeras av Brantestads Missionsförening


2020


Januari

25 lördag   Brantestads Missionshus kl. 14:00 ÖSM:s kvartalsmöte
26 söndag 3:e sönd. efter trettondedagen Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 16:00 Predikan, Ruben Skov Jensen

Februari

2 söndag Kydelsmässodagen Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
6 torsdag   Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 18:00 Bibelstudium
9 söndag Septuagesima Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Jakob Birgersson
16 söndag Sexagesima Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
23 söndag Fastlagssöndagen Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Mats Larsson
26 onsdag   Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 18:00 Årsmöte

Mars

1 söndag 1:a sönd. i fastan Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
1 söndag 1:a sönd. i fastan Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Peter Henrysson
8 söndag 2:a sönd. i fastan Västerviks Missionshus
Östra Kyrkogatan 57
kl. 15:00 Predikan, Harald Waldemarson
8 söndag 2:a sönd. i fastan Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 16:00 Predikan, Per Gustafsson
15 söndag 3:e sönd. i fastan Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
19 torsdag   Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 18:00 Bibelstudium
22 söndag Jungfru Marie bebådelsedag Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 15:00
OBS! tid
Predikan, Per Gustafsson
29 söndag 5:e sönd. i fastan Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels

Välkommen!