Verksamhetskalender för området

Brantestads Missionsförening

 

Startsida

Föreningen

ÖSM

Verksamhetskalender

Andakt

Lyssna på predikan

Bilder

Länkar

Att hyra

Kontakt

 

Verksamhetskalender för området

Här annonseras även verksamhet som inte arrangeras av Brantestads Missionsförening


Februari

25 söndag 2:a sönd. i fastan Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Mats Larsson

Mars

1 torsdag   Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 18:00 Bibelstudium
4 söndag 3:e sönd. i fastan Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
10

11
lördag

söndag


Midfastosöndagen
Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
lördag kl. 14:00

söndag kl. 11:00
Temahelg
Vad tror vi på?
Om arvsynd och människovärde
Torbjörn Johansson
Fullständigt program    [world]   [pdf]
Tag med Bibel
Vi ser gärna att ni gör en föranmälan, för planering av maten, senast den 4 mars till: brandtbengt@hotmail.com
eller till Eva o Tomas Petersson 0492-141 97
Men du är välkommen även utan anmälan.
11 söndag Midfastosöndagen Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 16:00 Predikan, Harald Waldemarson
18 söndag Jungfru Marie bebådelsedag Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
Kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
18 söndag Jungfru Marie bebådelsedag Västerviks Missionshus
Östra Kyrkogatan 57
kl. 15:00 Predikan Harald Waldemarson
22 torsdag   Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 18:00 Bibelstudium
25 söndag Palmsöndagen Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Gudsjänst, Mats Larsson
25 söndag Palmsöndagen Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Joackim Borg
30 fredag Långfredagen Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
Kl. 14:00 Predikan, Anders Wenehult

April

1 söndag Påskdagen Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
8 söndag 2:a sönd i påsktiden Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 16:00 Predikan, Per Gustafsson
15 söndag 3:e sönd i påsktiden Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
Kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels
Predikan, Harald Waldemarson
19 torsdag   Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)
kl. 18:00 Bibestudium
21 lördag   Västerviks Missionshus
Östra Kyrkogatan 57
kl. 14:00 ÖSM:s Kvartalsmöte
22 söndag 4:e sönd i påsktiden Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3
kl. 14:00 Predikan, Erik J Andersson
29 söndag 5:e sönd i påsktiden Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47
kl. 11:00 Högmässa, Jakob Okkels

Välkommen!