Startsida

Föreningen

ÖSM

Verksamhetskalender 

Andakt

Lyssna på predikan

Bilder

Länkar

Att hyra

Anslagstavla

Kontakt

Brantestads MissionsföreningÖstra Smålands Missionsförening, ÖSM

Östra Smålands Missionsförening är en förening som bildades under den andliga väckelsen, som drog fram över Sveriges land under andra hälften av 1800 – talet. 

Året var 1863 då lekmän och präster tillsammans beslöt bilda en paraplyorganisation som skulle samla alla små missionsföreningar, som hade bildats i bygderna, under en enda förening, och då kunna anställa egna predikanter. Man kallade sig först Nordöstra Smålands Missionsförening, men redan 1875 ändrades namnet till Östra Smålands Missionsförening. Tilltalet "Nordöstringar" levde dock kvar mycket länge och kan fortfarande höras på vissa platser. 

ÖSM:s första predikant hette S.P. Jonsson. Andra namn som kan förknippas med ÖSM är P.A. Ahlberg, O.A. Ottander, Adolph Stackelberg, O.A. Welin, A.V. Isaksson, Karl Karlsson (KK-n) och Alfred Engström. Dessa var verksamma under ÖSM:s storhetstid som var från starten och fram till andra världskriget, men därefter har föreningen minskat långsamt. Vår förhoppning är dock att det ska bli en ny väckelse. 

Föreningen har i stort haft sitt verksamhetsområde just i de östra delarna av Småland. Man har även bedrivit, så kallad, "yttre" mission, men då i samarbete med Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner (ELM-BV). 

Läromässigt är ÖSM en inomkyrklig evangelisk luthersk förening. De bekännelseskrifter som man bekänner sig till är samma som för Svenska Kyrkan (antagna vid Uppsala möte 1593). Sångboken som används inom ÖSM heter "Guds lov", och senaste utgåvan är från 1959.

Genom det egna förlaget - Ö.S.M. ─ Förlag - ger man ut en jultidning som heter Julbudskapet, och en tidning som heter Östra Smålands Missionsblad, oftast benämnd endast som Missionsbladet.

Missionsbladet kommer ut 4 gånger om året, en gång i kvartalet. Tidningen består av 4 sidor med ett format som är något större än A5. Innehållet består av betraktelse och information om verksamheten. Prenumerationen är gratis.

Julbudkapet är i A4 format med 28 sidor och innehåller flera uppbyggliga betraktelser samt berättelser. Julbudskapet kostar 40 kr/st. Vid större beställning erhålles rabatt.

Kontakt: Ö.S.M ─ Förlag:

Ulla o Inge Nilsson, Kärrbrovägen 7, 570 84 Mörlunda.

Tfn. 0495-232 96  

E - post: ullanil@telia.com

Bankgiro: 5135-4801

______________________________________________

Östra Smålands Missionsförenings bankgironummer: 5598-0502