Startsida

Föreningen

ÖSM

Verksamhetskalender 

Andakt

Lyssna på predikan

Bilder

Länkar

Att hyra

Anslagstavla

Kontakt

Brantestads Missionsförening

 

Föreningen

Till Brantestads Missionshus hittar Du genom att åka från Vimmerby väg 40 mot Västervik. Efter ca 1 mil tag av till höger mot Tuna, Naturrunda (strax före avtagsvägen till Frödinge). Vid T-kors med vägskylt Brantestad, åk mot Tuna. Efter ca: 1 km ligger Missionshuset på höger sida. (Här börjar också den skyltade "naturrundan".)

Brantestads Missionsföreningen är en evangelisk luthersk väckelseförening och ingår i Östra Smålands Missionsförening. Dess egentliga namn är Östra Smålands Missionsförening i Frödinge Östra rote, men numera har man förenklat det till att kallas Brantestads Missionsförening.

Föreningen startade 1929 men ända fram till 1980 hade man inget eget missionshus. 1980 fick föreningen förköpsrätt till den gamla lärarbostaden. Huset införskaffades och byggdes om till ett trivsamt missionshus, som invigdes på hösten 1983. I missionshuset samlas man ungefär en gång i månaden då talare från olika håll i Sverige håller predikan eller föredrag.


Vi hyr gärna ut missionshuset för övernattningar under juni, juli och augusti.

För vidare information och bokning kontakta Eva Petersson: 070-668 88 18

____________________________________

 

 Gåvor till verksamheten i Brantestads Missionsförening kan sättas in på:

Bankkonto: clearingnr: 6711 Konto nr: 391 22 74 08