Andakt

 

 

Startsida

Föreningen

ÖSM

Verksamhetskalender 

Andakt

Lyssna på predikan

Bilder

Länkar

Att hyra

Anslagstavla

Kontakt

Brantestads Missionsförening


Andakt

 Jesus din Frälsare, korsfäst för dig


"Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: ’Jesus från Nasaret, judarnas konung.’ Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska.”Joh. 19:19–20.

Om denna överskrift över Jesu kors berättar alla de fyra evangelisterna. Men endast en av dem, Johannes, som ju var med vid korset och såg allt vad där skedde, talar om att den var avfattad på de tre språken hebreiska, latin och grekiska. De flesta som var vid korset eller gick där förbi kunde alltid förstå något av dessa språk. I den stora folkhopen vid korset fanns också Pilatus romerska soldater som hade latin som modersmål. Endast några få dagar förut hade några greker, som farit upp till Jerusalem för att tillbedja, kommit till Filippus och sagt: Herre vi skulle vilja se Jesus. Kanske Filippus och Andreas förde dem till Jesus och de fick höra Honom tala om sig själv såsom vetekornet som måste falla i jorden och dö för att bära mycken frukt. Var de med på Golgata, läste de ju överskriften över Jesu kors på sitt modersmål. Förstod de något av sammanhanget med Jesu ord om vetekornet och vad som skedde på korset? Vi vet det inte. Men vad vi vet är att korset på Golgata väl snart blev nedtaget och Pilatus överskrift förstörd, men korsets evangelium har översatts till det ena språket efter det andra, så att nu många människor jorden runt kan läsa det på sitt eget språk. Judarna ville, att Pilatus skulle ändra sin överskrift. De kände sig kränkta av att missdådaren på korset skulle kallas deras konung. Så har korsets evangelium väl alltid varit en dårskap och en stötesten för människor, som känt sig kränkta av, att den korsfäste skulle vara deras ende Frälsare, och att endast den som tror på Honom inte skall förgås utan få evigt liv. Men korsets evangelium har aldrig kunnat nedtystas på jorden. Det har mött mycket motstånd, men det har visat sig vara en Guds kraft till frälsning. Hur är det med överskriften över korset? Du vet det: Jesus från Nasaret, judarnas konung. Ja, men får Guds helige Ande själv ta dig vid handen och föra dig fram till korset och öppna dina ögon – se då får du läsa den överskriften på ett annat sätt: Jesus din Frälsare, korsfäst för dig. Detta är kärnan i korsets evangelium. Det är på det sättet Guds helige Ande lär människor läsa det, vad språk de än annars talar, Jesus din Frälsare, korsfäst för dig. Den överskriften blir till dom över din synd, som förde Honom upp på korset. Men dröj kvar vid korset och läs om igen, läs med sorg över din synd med bekännelse av din synd. Vad Jesus led hade du förtjänat att lida, och se, överskriften som var en dom, blir ett ljuvligt evangelium om en kärlek in i döden, en kärlek som offrade allt för dig. Låt ingen ändra på den överskriften, såsom fienden ville göra: Inte för dig. Låt ingen ta korsets evangelium ifrån dig. Jesus din frälsare korsfäst för dig, det vare din tröst och hjälp. Med blicken på Honom får du kraft att strida mot synden och frestelserna och ditt eget högmodiga hjärta. Och dör du en gång med blicken fästad på Honom som dog för dig, så dör du väl, liksom den botfärdige rövaren gjorde det. Men om korsets evangelium så blivit din själs fäste och klippa, då måste du också vilja vara med och hjälpa till så att överskriften över korset eller kristna missionen föres allt vidare ut till räddning och frälsning för allt fler människor, ”av alla folkslag och stammar och länder och språk”.

Gerhard Rexius (Ur boken: På ditt ord)


 Lyssna på predikningar:

     Helge Johansson, Kisa kyrka den 29 maj 1975 (Tid: 0:31:45) mp3

    Helge Johansson, Stockholm 1974 Text: Joh. 15: 1-9 (Tid: 0:45:35) mp3 

    Börje Lillsjö, Stockholm 12 juni 1988 (Tid: 0:33:56) mp3

    Sven Gustafsson Tidersrum  26 juli 1992 (Tid: 0:41:52) mp3

   Rudolf Petersson, Brantestads Missionshus augusti 1989 (Tid 0:11:47) mp3

  Ingemar Rådberg, Brantestads Missionshus  augusti 1988 (Tid 0:30:51) mp3

   Ingemar Rådberg, Brantestads Missionshus  augusti 1989 (Tid 0:40:08) mp3

   Ingemar Rådberg, Brantestads Missionshus  augusti 2003, Jona 1 (Tid 0:45:31) mp3

   Ingemar Rådberg, Brantestads Missionshus augusti 2003, Jona 2 (Tid 0 40:00) mp3

   Ingemar Rådberg, Brantestads Missionshus augusti 2003, Jona 3 (Tid 0:53:22) mp3

   Alfons Lindholm, Brantestads Missionshus den 25 april 2009 (Tid 0:22:25) mp3 

   Gunnar Andersson, Betelkapellet i Vimmerby 28 augusti 2011(Tid 0:44:00) mp3

   Gunnar Andersson, Betelkapellet i Vimmerby 16 mars 2014 (Tid 0:39:49) mp3

   Harald Waldemarson, Betelkapellet i Vimmerby 4 september 2016 (Tid 0:51:56) mp3

   Anders Wenehult, Betelkapellet i Vimmerby 30 mars (Långfredagen) 2018 (Tid 0:42:52) mp3

  Joachim Borg, Betelkapellet i Vimmerby 19 maj 2019 (Tid 0:51:13) mp3